83 Rocznica wybuchu II wojny światowej - udział naszej reprezentacji w obchodach

W obchodach udział wzięła reprezentacja naszej szkoły: Pani Dyrektor, nauczyciele, Uczeń Olaf, który zawsze chętnie pokazuje postawę patriotyzmu. Reprezentacja wzięła udział w Mszy polowej, części artystycznej, na koniec złożyła kwiaty pod pomnikiem. Na Cmentarzu Wojennym w Kamieniu Pomorskim spoczywa 124 polskich (I Armii Wojska Polskiego) i 810 radzieckich żołnierzy, którzy polegli w walkach wiosną 1945 roku. Pamiętamy