Wizja Ośrodka

Jesteśmy najlepszym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w dziedzinie rewalidacji, opieki, wychowania i kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kadra ośrodka posiada najwyższe kwalifikacje specjalistyczne.

Uczniowie objęci są wszechstronną pomocą rewalidacyjną, psychologiczno - pedagogiczną i zdrowotną.

Nasi absolwenci w pełni są przygotowani do włączenia się w nurt życia społecznego i do pełnienia ról społecznych, zawodowych i rodzinnych.

W naszych działaniach rodzice pełnią rolę współtworzącą i wspierającą.