Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej w załączniku do pobrania: informacja ogólna dla osób, których dane osobowe będą przetwarzane przez Specjalny

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy