Profil szkoły

SOSW obejmuje kształceniem, opieką i wychowaniem dzieci i młodzież z trudnościami w uczeniu się uwarunkowanymi niepełnosprawnością intelektualną.

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Kamieński, a nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowi:

 • 8 letnia Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Branżowa I stopnia
 • Grupa wychowawcza z całodobową opieką

Wysoce wykwalifikowana Kadra Pedagogiczna prowadzi system zintegrowanych oddziaływań specjalistycznych, ukierunkowanych na przywrócenie do normy uczniów niepełnosprawnych na miarę ich indywidualnych sił i możliwości w aspekcie intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym i społecznym.

Pracownicy Ośrodka:

Kadra kierownicza:

 • Dyrektor SOSW - Małgorzata Stolar
 • Wicedyrektor - Aleksandra Socha

Nauczyciele:

 • Belewska Iwona
 • Borowiecka - Ciecierska Beata
 • Budyś Kinga
 • Chruścicki Jacek
 • Gabrielczyk Katarzyna
 • Gierżatowicz - Trościanko Agnieszka
 • Jakubowski Dariusz
 • Juszczak Dariusz
 • Karpińska Alicja
 • Kirowski Andrzej
 • Lisowska Iwona
 • Moskwa - Pietraś  Alina  - psycholog
 • Ostrowska - Iłowiecka Monika
 • Rączkowska Karolina
 • Szmiel - Lerka Arleta
 • Termanowski Krzysztof
 • Wawrzyniak Agnieszka
 • Węglarska Iwona
 • Zdziech Maciej

Wychowawcy Ośrodka:

 • Budyś Kinga
 • Kredenc Kamila
 • Kruła Wioletta
 • Termanowski Krzysztof
 • Węglarska Iwona

Pracownicy niepedagogiczni:

 • Bogdan Ewa
 • Budyś Wojciech
 • Knura Katarzyna
 • Moskaluk Agnieszka
 • Musiał Elżbieta

https://cloud-0.edupage.org/cloud?z%3A1dCFOGhpytg%2BfPTI62%2BordEMP8iJSHZs6H3x7WcwfKj0RU18%2Bfzh5gJi8gzXGUa7

Proces rewalidacji wychowanków realizowany jest poprzez organizację:

 •  zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,
 •  zajęć korygowania wad wymowy,
 •  zajęć korekcji wad postawy,
 •  zajęć psychoedukacyjnych,
 •  zajęć terapeutycznych Metodą Tomatisa polegającą na stymulacji audio – psycho – lingwistycznej,
 •  zajęć terapeutycznych Metodą Treningów EEG Biofeedbacka,
 •  zajęć terapeutycznych Metodą Integracji Sensorycznej
 •  zajęć stymulacji polisensorycznej
 •  terapii i pomocy pedagogiczno – psychologicznej.

 

https://cloud-7.edupage.org/cloud?z%3ATN3Wxr96xmzk9m1WP2eRujE72bXkpg%2FGUexHChq6jwYJ7lUxIIc34o4oLsEQVi5b

Wychowankowie korzystają na terenie Ośrodka z bogatej oferty zajęć dodatkowych, służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień oraz wzmacnianiu efektów ich rewalidacji. W Ośrodku działają:

 • Koło fotograficzne "Obiektyw"
 • Koło plastyczne "Pędzelki"
 • Koło kulinarne "Co w garnku piszczy"
 • Koło krajoznawczo - turystyczne
 • Klub Młodego Europejczyka
 • Szkolny Zespół Reporterski "Wielką Literą Pisane"
 • Klub "Śpiewamy z gitarą"
 • Szkolne Koło Teatralne "Na afiszu"
 • Szkolny Klub Wolontariusza "Ja, Ty, My - pomagamy"
 • Klub gier i zabaw ruchowych "Aktywni i zdrowi"
 • Klub Młodego Majsterkowicza

Obrazek 2022-12-21 12:58:11

https://cloud-3.edupage.org/cloud?z%3A2Et%2BPLVkOdrHLMyeCkJWWxI2%2FJdSQ6PMdHJKOwUr4jVfa9HI3h8jAQIAs93tlU33

https://cloud-c.edupage.org/cloud?z%3ABIKlPZ80shwzLOQ0tOj05r1iwywcRkauduigYHNwgesNWd5Vg1EZdz94u%2B5FxvA8

Kształcenie, rewalidacja i wychowanie prowadzone jest w oparciu o indywidualne programy pracy, uwzględniające diagnozę występujących zaburzeń, możliwości i potrzeby poszczególnych uczniów, oraz ewaluację prowadzonej terapii.

Ośrodek zapewnia swoim uczniom:

 •  higieniczne i bezpieczne warunki do nauki, wypoczynku i rozwoju;
 •  możliwość zdobywania wiedzy i kształcenia umiejętności pod kierunkiem doskonałych nauczycieli;
 •  indywidualizację zadań i wymagań edukacyjnych;
 •  pomoc i wsparcie w dokonywaniu życiowych wyborów i rozwiązywaniu problemów;
 •  miłą obsługę administracyjno – biurową;
 •  fachową opiekę pielęgniarską.