Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dnia 5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to również Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Został zapoczątkowany we Francji na początku lat 90.XX wieku pod hasłem ''Rendez-vous de la Dignite''- Spotkanie z godnością''.

To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym.

Godność to podstawowa zasada dotycząca praw człowieka. Zgodnie z nią wszyscy ludzie rodzą się w równi pod względem godności i praw. każde życie ma taką samą wartość. Godność jest nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Dzień Godności ma pomóc również w przełamywaniu barier i stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnością intelektualną. Chcą oni pracować, rozwijać się, czuć się potrzebni i wartościowi, jednak jest im to trudniej osiągnąć.

W Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną udział wzięli uczniowie klas: IV, V, VIII, I Szkoła Branżowa, II Szkoła Branżowa, klasy I-III. Opiekunami były Panie : Monika Ostrowska - Iłowiecka, Arleta Szmiel - Lerka, Agnieszka Wawrzyniak.

Osobom z niepełnosprawnościami życzymy, aby zawsze towarzyszyła im wiara w przychylność losu i ludzką życzliwość, a otwartość otoczenia była dla nich wsparciem w odkrywaniu i rozwijaniu swoich talentów.